https://kancelariagrzegorczyk.pl/

Adwokat to prawnik, który w różnych przypadkach udziela nam pomocy prawnej, występuje przed urzędami i sądami. Możemy zdecydować się na pomoc prawnika z prywatnej kancelarii prawnej lub dostać prawnika z urzędu. Jednak nie każdy może pozwolić sobie na płatną pomoc adwokata czy radcy prawnego, który rozwiąże daną sprawę, napisze pozew i będzie naszym pełnomocnikiem w razie rozprawy czy postępowania sądowego. Wtedy z pomocą przychodzi bezpłatny prawnik z urzędu. Ale kto może liczyć na darmową pomoc prawnika z sprawach cywilnych?

Kto może dostać prawnika z urzędu?

Oczywiście o przyznanie prawnika z urzędu może wystąpić każdy, ale nie każda prośba będzie rozpatrzona pozytywnie. O prawnika z urzędu może ubiegać się osoba, która już wcześniej zyskała zwolnienie od kosztów sądowych, ale i taka osoba, która takiego zwolnienia nie posiada. W tym drugim przypadku, niezwolnienia od kosztów sądowych, osoba fizyczna ma prawo domagać się przyznania adwokata czy radcy prawnego z urzędu, ale po złożeniu specjalnego oświadczenia.

W oświadczeniu tym należy wykazać, że nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów związanych z wynagrodzeniem dla prawnika, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na utrzymanie nasze i naszej rodziny. Z kolei osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, jeśli chcą prawnika z urzędu, to muszą wykazać, że nie mają wymaganych środków, by pokryć jego wynagrodzenie.

Składanie wniosku o prawnika z urzędu

Osoba fizyczna czy osoba prawna, która chce skorzystać z usług prawnika z urzędu, musi złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o przyznanie prawnika z urzędu składa się wraz z wnioskiem o zwolnienie od poniesienia kosztów sądowych. Wnioski te można złożyć jednocześnie lub osobno. Zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej do protokołu. Kto rozstrzyga sprawę? Sąd, w którym dana sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

Osoby fizyczne mają jednak pewne ułatwienie. Gdy nie mieszkają w mieście, w którym znajduje się sąd, mogą złożyć wniosek o prawnika z urzędu w danym sądzie rejonowym, właściwym dla ich miejsca zamieszkania. Złożenie takiego wniosku jest wolne od opłat.

Kiedy sąd uwzględni wniosek o przyznanie prawnika z urzędu?

Sąd przydzieli adwokata z urzędu, jeśli uzna, że udział takiego prawnika jest potrzebny w danej sprawie, a wszystko uzasadnione jest sytuacją majątkową danego wnioskodawcy. Udział adwokata lub radcy prawnego jest zazwyczaj potrzebny w sytuacji, gdy wnioskodawca ma problemy z samodzielnym podejmowaniem danych czynności procesowych lub sama sprawa jest bardzo skomplikowana. Jeśli sprawa jest dość prosta, a strona sama potrafi poradzić sobie z jej prowadzeniem, to nie ma potrzeby przyznawania adwokata czy radcy prawnego..