adwokat rozwody gliwice

Rozwód to rozwiązanie ważnego małżeństwa w przypadku, gdy nastąpił całkowity i długotrwały rozkład pożycia małżeńskiego. Takie rozwiązanie następuje przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. Od momentu podjęcia decyzji o rozwodzie przez małżonków do rozpatrzenia samej sprawy mija zazwyczaj pewien czas. Jak wygląda sama sprawa rozwodowa i o co można wnioskować? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Dwa typy rozwodów

Możemy wyróżnić dwa typy rozwodów:

  • Rozwód bez orzekania o winie – czyli rozwód za porozumiem stron i z zrzeczeniem się praw roszczeniowych przez obojga małżonków w stosunku do drugiej osoby.
  • Rozwód z orzekaniem o winie – koniec małżeństwa z winy jednego lub obojga małżonków. Sąd może zasądzić alimenty na korzyść poszkodowanej osoby.

Początek sprawy rozwodowej

Rozwód bez orzekania o winie, czyli taki za porozumiem stron, trwa zazwyczaj krócej i sprawniej przebiega niż sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie.

Jak wygląda rozprawa? Na samym początku na salę rozpraw wzywane są obie strony i ewentualni świadkowie. Przewodniczący dokonuje sprawdzenia obecności oraz tożsamości wezwanych na podstawie ich dowodów tożsamości. Świadkowie oczekują przed salą, a na samej sali rozpraw pozostają strony postępowania, sędziowie, protokolant i adwokaci (obu stron lub jednej ze stron, jeśli w ogóle ich ustanowiono). Warto pamiętać, że obecność adwokata jednej lub dwóch stron jest bardzo pomocna, szczególnie wtedy, gdy można spodziewać się trudności podczas sprawy lub strona nie zgadza się na rozwód bez orzekania o winie.

Sprawa rozwodowa w toku

Podstawą całej rozprawy jest przesłuchanie obu stron – najpierw powoda lub powódki, a później pozwanej lub pozwanego. Choć najważniejsze informacje zawiera się już w pozwie sądowym, to jednak sąd weryfikuje wszystkie wskazane informacje i sprawdza, czy być może nie pojawiły się jakieś nowe okoliczności rozwodowe. Od dnia złożenia pozwu do daty samej rozprawy mija bowiem pewien czas. Sąd zadaje pytania dotyczące najważniejszych kwestii, a w tym okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego, dobra dzieci, praw do opieki oraz obowiązku alimentacyjnego.

Na szybsze uzyskanie rozwodu, podczas jednej rozprawy, mają szansę małżeństwa bezdzietne, w przypadku małżeństw z dziećmi rozpatrywane są również kwestie dobra dzieci i opieki nad nimi.