www.cechnowytarg.pl

W polskim szkolnictwie wyższym, poza studiami licencjackimi i magisterskimi, przewiduje się także trzeci stopień nauki, a mianowicie studia doktoranckie.

Mają one za zadanie udostępnić młodym osobom, które uzyskały już dyplom magistra, zdobycie zaawansowanej wiedzy w danej dziedzinie naukowej.

Dzięki nim student uczy się samodzielnej działalności badawczej lub też, w zależności od kierunku, twórczej.

Osoba, która kończy studia trzeciego stopnia, uzyskuje specjalne świadectwo ukończenia studiów doktoranckich, choć to nie jest równoznaczne z otrzymaniem naukowego stopnia doktora.

Ten etap edukacji w polskich realiach trwa co najmniej dwa lata, choć zwykle nie może on przekraczać okresu czterech lat (wyjątkiem jest przedłużenie z tytułu prowadzenia szczegółowych badań naukowych).

Od studiów licencjackich i magisterskich studia doktoranckie różnią się przede wszystkim luźniejszą formułą.

Najważniejsze jest napisanie wnikliwej rozprawy oraz przeprowadzenie konkretnych badań.

Na tym etapie doktorant nie tylko uczęszcza na zajęcia (ma ich dużo mniej niż dotychczas), ale i sam je prowadzi.