Category:

Studia doktoranckie

W polskim szkolnictwie wyższym, poza studiami licencjackimi i magisterskimi, przewiduje się także trzeci stopień nauki, a mianowicie studia doktoranckie. Mają one za zadanie udostępnić

Posted On :
Category:

Studia zaoczne

Studia często kojarzą się młodym ludziom z okresem, w którym całe dnie trzeba spędzać na uczelni, by tylko zaliczyć dany rok akademicki. Program studiów, zwłaszcza jeszcze na pierwszym

Posted On :